fbpx

UAB „Eldes“ rinkoje žinoma daugiau nei 8 metus, kaip šiuolaikinių apsaugos ir automatikos prietaisų, veikiančių GSM tinkle, gamintoja.

Įmonė siekdama nuolatinio tobulėjimo ir sėkmingos konkurencijos bei plėtros rinkoje nuo 2014 m. sausio mėn. įgyvendino projektą „UAB „ELDES“ MTTP infrastruktūros plėtra, skirta autonomiško apsaugos įrenginio, skirto kilnojamų objektų sekimui, sukūrimui“, pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT +“.

Minimo projekto pagrindinis tikslas buvo išplėsti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūrą, pritaikytą autonomiškų apsaugos įrenginių, skirtų kilnojamų objektų sekimui kurti, įsigyjant specializuotą įrangą, kurios pagalba būtų atliekami moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, o tuo pačiu sukuriamos naujos tyrėjų darbo vietos, darbui išplėstoje infrastruktūroje. Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui gavo 67.839,00 litų paramą, 60.582,00 litų prisidėjo ir savo įmonės nuosavomis lėšomis.

UAB „Eldes“ direktorius Rolandas Dranseika džiaugiasi, kad galutinai pavyko įgyvendinti įmonės sumanymą išplėsti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūrą, pritaikytą autonomiškų apsaugos įrenginių, skirtų kilnojamų objektų stebėsenai, o Europos Sąjungos gauta parama atverė naujas galimybes įmonei atliekant mokslinius tyrimus ir plėtrą, kuriant apsaugos įrenginius. Tai užtikrins didesnį konkurencinį pranašumą užsienio šalyse bei padės vykdyti tolimesnę sėkmingą ir inovatyvią verslo plėtrą.

Kontaktai: el. p. [email protected],  tel. +370 5 263 5437

Kur galima įsigyti?