fbpx

UAB „Eldes“ rinkoje žinoma daugiau nei  metus, kaip šiuolaikinių elektroninių prietaisų, veikiančių GSM tinkle, gamintoja. Įmonė siekdama nuolatinio tobulėjimo ir sėkmingos konkurencijos rinkoje nuo 2012 m. kovo mėn. įgyvendino projektą „UAB „ELDES“ MTTP infrastruktūros plėtra“, pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT +“.

Minimo projekto pagrindinis tikslas buvo išplėsti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūrą, skirtą intelektualiems belaidžiams saugos ir automatizavimo produktams kurti, įsigyjant specializuotą įrangą, kurios pagalba būtų atliekami moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra ir tuo pačiu sukuriamos naujos tyrėjų darbo vietos. Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui gavo 83.477,00 litų paramą, 35.777,00 litų prisidėjo ir savo įmonės nuosavomis lėšomis. UAB „Eldes“ direktorius Rolandas Dranseika džiaugiasi, kad galutinai pavyko įgyvendinti įmonės sumanymą išplėsti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūrą, o Europos Sąjungos gauta parama atverė naujas galimybes įmonei atliekant mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, kurti naujus inovatyvius M2M produktus, kas sąlygos ir didesnį konkurencinį pranašumą užsienio šalyse bei padės vykdyti tolimesnę sėkmingą ir inovatyvią verslo plėtrą.

Kontaktai: el. p. [email protected],  tel. +370 5 263 5437

Kur galima įsigyti?