fbpx

UAB „Eldes“ rinkoje žinoma daugiau nei 6 metus, kaip šiuolaikinių elektroninių prietaisų, veikiančių GSM tinkle, gamintoja.

Įmonė siekdama nuolatinio tobulėjimo ir sėkmingos konkurencijos rinkoje nuo 2011 m. sausio mėn. įgyvendino projektą „E-verslo sprendimo įdiegimas UAB „Eldes“ poreikių patenkinimui“, pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „E-verslas LT“.

Minimo projekto pagrindinis tikslas buvo optimizuoti įmonės vidinius ir išorinius verslo procesus, padidinant darbo našumą, pagerinant teikiamų paslaugų kokybę ir apimtis, verslo plėtrą bei konkurencingumą.

Projektu buvo siekiama įdiegti specializuotą, įmonei skirtą, e-verslo sprendimą, skirtą optimizuoti įmonės gamybos ir paslaugų teikimo procesą. Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui gavo 19.300,00 litų paramą, dar tokia pačia dalimi – 19.300,00 litų, prisidėjo ir savo įmonės nuosavomis lėšomis.

UAB „Eldes“ direktorius Rolandas Dranseika džiaugiasi, kad galutinai (iki 2012 m. kovo mėn. pabaigos) pavyko įgyvendinti įmonės sumanymą įdiegti įmonės verslo procesus optimizuojantį e-verslo sprendimą, o Europos Sąjungos gauta parama atverė naujas galimybes įmonei efektyviau valdyti ir gerinti savo teikiamų paslaugų kokybę, padidinant darbo našumą, kas sąlygos ir didesnį konkurencinį pranašumą užsienio šalyse bei padės vykdyti tolimesnę sėkmingą ir inovatyvią verslo plėtrą.

Įmonės kontaktai: telefonas  +370 5 263 5437, el. paštas [email protected]

Kur galima įsigyti?