fbpx

UAB „Eldes“, rinkoje žinoma daugiau nei 8 metus kaip šiuolaikinių elektroninių prietaisų, veikiančių GSM tinkle, gamintoja, siekdama būti konkurencinga, išlaikyti eksportą esamose rinkose, o tuo pačiu plėstis į naujas rinkas nuo 2011 m. sausio 5 d. iki 2013 m. spalio mėn. pabaigos įgyvendino  projektą „UAB „Eldes“ plėtra užsienio rinkose“ (VP2-2.1-ŪM-04-K-03-014), pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Minimo projekto pagrindinis tikslas buvo padidinti įmonės konkurencingumą, ieškant plėtros galimybių Europos Sąjungos, Skandinavijos šalių, Gruzijos, Turkijos, Izraelio rinkose. Projekto metu buvo sertifikuoti 6 įmonės gaminiai, kas taip pat atveria galimybes patekti į užsienio šalių rinkas.   Projekto metu dalyvauta tarptautinėse specializuotose parodose „IFSEC“ „MIPS“,  „Security ESSEN“, „CEBIT“, kuriose užmegzta  įmonės tolimesnei plėtrai, užsienio šalyse, naudingų kontaktų.

Įmonė šių tikslų įgyvendinimui gavo 106.101,00 litų paramą  ir 86.810 litų prisidėjo savo įmonės nuosavomis lėšomis.   UAB „Eldes“ direktorius Rolandas Dranseika džiaugiasi, kad  projekto įgyvendinimo eigoje pavyko susirasti naujų partnerių ir žengti konkrečius žingsnius plečiant savo veiklą užsienio rinkose, tokiose kaip Turkija, Moldova, Norvegija.

Kontaktai: el. p. [email protected],  tel. +370 5 263 5437

Kur galima įsigyti?