fbpx

UAB „Eldes“ rinkoje žinoma daugiau nei 8 metus, kaip šiuolaikinių elektroninių prietaisų, veikiančių GSM tinkle, gamintoja.

Įmonė siekdama nuolatinio tobulėjimo ir sėkmingos konkurencijos rinkoje nuo 2012 m. gegužės mėn. įgyvendino projektą „Belaidės intelektualios pastato saugos infrastruktūros ir integruotos būsto valdymo sistemos sukūrimas“, pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT “.

Minimo projekto pagrindinis tikslas buvo sukurti belaidės intelektualios pastato saugos infrastruktūros ir integruotos būsto valdymo sistemos prototipą, kurio pagrindu, po projekto įgyvendinimo, būtų pradėta masinė šių produktų gamyba, skirta „protingam namui“. Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui gavo 116.868,00 litų paramą, 137.132,00 litų prisidėjo ir savo įmonės nuosavomis lėšomis.

UAB „Eldes“ direktorius Rolandas Dranseika džiaugiasi, kad galutinai pavyko įgyvendinti įmonės sumanymą sukurti inovatyvaus produkto prototipą, skirtą „protingam namui“, o gauta Europos Sąjungos parama atverė naujas galimybes pradėti gaminti naują ir invatyvų produktą, kas sąlygos ir didesnį konkurencinį pranašumą užsienio šalyse bei padės vykdyti tolimesnę sėkmingą ir inovatyvią verslo plėtrą.

Įmonės kontaktai: telefonas  +370 5 263 5437, el. paštas [email protected]

Kur galima įsigyti?