fbpx

UAB „Eldes“ siekdama būti konkurencinga, išlaikyti eksportą esamose rinkose, o tuo pačiu plėstis į naujas rinkas nuo 2016 m. birželio mėn. iki  2018 m. birželio pabaigos įgyvendina projektą „UAB „Eldes“ dalyvavimas tarptautinėse parodose 2016-2018 m.“ (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0179) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Minimo projekto pagrindinis tikslas – išlaikyti turimas ir skverbtis į naujas užsienio rinkas, jose vykdyti tolesnę plėtrą, ieškoti naujų eksporto rinkų, mažinti riziką, pristatant įmonės teikiamas paslaugas septyniose tarptautinėse parodose užsienyje.

Projekto metu bus pristatyta įmonė ir jos produkcija septyniose tarptautinėse parodose užsienyje.

Įgyvendinus projektą tikimasi išlaikyti konkurencinį pranašumą, ženkliai padidinti eksporto klientų skaičių, išplėsti eksporto pajamas.

Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui pasinaudos iki suma 38 162,00 eurų parama bei investuos  iki suma 38 162,00 eurų  savo įmonės nuosavų lėšų.

Kur galima įsigyti?