fbpx

UAB Eldes – 17 metų   profesionalius namų apsaugos sprendimus kurianti  įmonė,  vykdo projektą „Inovatyvių produktų prototipų kūrimas“, projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0026. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projektas įgyvendinamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektui įgyvendinti skirta iki 323.552,01 Eur  finansavimo lėšų  tinkamoms  finansuoti projekto išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant  projektą, bendrovė numato vykdyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTEP) veiklas, sukurti 5 inovatyvių produktų prototipus bei išplėsti MTTP infrastruktūrą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018-06-18 iki 2022-12-17.

Įgyvendinus projektą ir pradėjus produktų masinę gamybą, rinkai bus pateikti nauji inovatyvūs produktai, leisiantys padidinti įmonės gaminamos produkcijos pridėtinę vertę, konkurencingumą ir tarptautinį žinomumą.

Kur galima įsigyti?