fbpx

UAB „Eldes“ siekdama sukurti teigiamą įvaizdį, kaip kokybiškų ir tarptautinius standartus atitinkančių produktų gamintoja ir tokiu būdu sudaryti sąlygas išlaikyti bei stiprinti pozicijas dabartinėse eksporto rinkose ir skverbtis į naujas eksporto rinkas su naujais produktais nuo 2015 m. gegužės mėn. įgyvendina projektą „UAB „Eldes“ produktų sertifikavimas“ (Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-01-0009) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „EXPO sertifikatas LT“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Minimo projekto pagrindinis tikslas – įmonės gaminamos ir planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimas.

Projekto metu bus sertifikuojami įmonės gaminiai, siekiant išlaikyti ir stiprinti pozicijas dabartinėse eksporto rinkose, skverbtis į naujas rinkas su kokybiškais produktais.

Įgyvendinus projektą tikimasi išlaikyti konkurencinį pranašumą, eksporto rinkoms pristatant kokybiškus gaminius, kurių pardavimai ženkliai prisidės prie eksporto pajamų padidėjimo.

Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui pasinaudos iki 75 395,00 eurų parama bei investuos  iki 75 395,00 eurų  įmonės nuosavų lėšų.

Kur galima įsigyti?