Privatumo politika

E alarms, UAB (toliau – ELDES) (juridinio asmens kodas: Saulėtekio al. 15-1, LT-10224 Vilnius, Lietuva) rinks Jūsų asmens duomenis tik tada, kai jų reikės atsakyti į Jūsų užklausas ir suteikti papildomos informacijos.

Informacija, kurią renkame, ir pagrindinis rinkimo tikslas

Jūsų pateikta asmeninė informacija (el. paštu arba per kontaktines formas) renkama teisėtais verslo tikslais, kurie apima registracijos ar užklausų tvarkymą, jūsų informavimą apie naujus renginius, produktus ar pasiūlymus ir kuo geresnį aptarnavimą. Kai tvarkome duomenis šiais tikslais, užtikriname, kad visuomet labai atsižvelgsime į jūsų asmens duomenų teises ir į jas atsižvelgsime.

Šios informacijos pateikimas yra savanoriškas. Tačiau, jei nepateiksite prašomos informacijos, galime negalėti apdoroti jūsų registracijos ar užklausos. Visa jūsų pateikta informacija bus laikoma griežčiausiu įmanomu konfidencialumu.

Mes rinksime tik tą asmeninę informaciją, kuri būtina pirmiau minėtiems tikslams pasiekti. Ji apima šiuos dalykus (tačiau jais neapsiriboja):

vardas ir pavardė
Profesija
Šalis, kurioje gyvenate
El. pašto adresas
Telefonas
Įmonės pavadinimas ir adresas (neprivaloma)
Interesų sritys ir pageidavimai (neprivaloma)

Dalijimasis informacija: Su kuo ketiname dalytis informacija ir kodėl

Mes nenuomojame ir neparduodame savo klientų el. pašto sąrašų. Galime įkelti el. laišką į el. pašto platformas ir paslaugas, kurios leidžia mums siųsti naujienlaiškius ar svarbius pranešimus.

Apklausos ir akcijos

Retkarčiais ELDES gali rengti apklausas ir akcijas ir jų metu prašyti naudotojų pateikti informaciją. Dalyvavimas jose yra visiškai savanoriškas.

Naujienlaiškiai ir svarbūs pranešimai

Jei nebenorite gauti naujienlaiškių ar reklaminės medžiagos, galite atsisakyti šių pranešimų. Tai galite padaryti pasinaudoję reklaminio el. laiško poraštėje esančia atsisakymo nuoroda.

Jūsų asmeninės informacijos taisymas, atnaujinimas arba pašalinimas

ELDES dės visas pastangas, kad jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Jei jūsų asmeninė informacija yra neteisinga, pasikeičia arba jei nebenorite gauti informacijos iš ELDES, stengsimės kuo greičiau ištaisyti, atnaujinti arba pašalinti jūsų informaciją. Tai galite padaryti el. paštu [email protected].

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Kai reikia pasinaudoti teise susipažinti su savo asmens duomenimis, galite kreiptis į ELDES ir gauti informaciją, susijusią su mūsų surinktų asmens duomenų rūšimis, asmens duomenų tvarkymo tikslais, asmens duomenų gavėjais per pastaruosius metus. Ši informacija bus suteikta ELDES darbuotojams nustačius jūsų tapatybę. Gavusi užklausą dėl asmens duomenų tvarkymo, ELDES atsako, ar atitinkami asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Jums prašomus asmens duomenis per 30 (trisdešimt) dienų nuo pirmosios užklausos pateikimo dienos. Pateikus prašymą, tokie asmens duomenys atskleidžiami raštu ir pateikiami nemokamai vieną kartą per vienerius kalendorinius metus. Bet kokie mokesčiai, taikomi už pirmiau minėtų asmens duomenų išdavimą, neturi viršyti ELDES išlaidų, susijusių su asmens duomenų atskleidimu.

Pranešimas apie pakeitimus

ELDES pasilieka teisę keisti privatumo pranešimą. Tokiu atveju “paskutinio atnaujinimo” data bus atitinkamai pakeista, o jūs apie tai būsite informuoti svetainėje matomoje vietoje paskelbtu pareiškimu.

BDAR laikymasis

ELDES gerbia jūsų teisę į privatumą. Užtikriname, kad visi duomenys būtų tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Naudojamės trečiųjų šalių paslaugomis, kad gautume jūsų el. pašto adresą (kontaktinės formos) ir naudotume jį naujienlaiškiams, apklausoms ar atnaujinimams teikti. Turite teisę būti pamiršti, todėl galite rašyti mums el. paštu [email protected] ir prašyti pateikti savo asmens duomenis arba bet kokią su privatumu susijusią informaciją.

ELDES užtikrina jūsų asmens duomenų saugumą įgyvendindama saugumo priemones, kurių reikalaujama pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus teisinius reikalavimus bei geriausius pramonės standartus. ELDES darbuotojai, tvarkantys Jūsų asmens duomenis, turi pakankamai įgūdžių ir žinių, reikalingų saugiai tvarkyti asmens duomenis, be to, jie privalo užtikrinti Jūsų asmens duomenų konfidencialumą. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be išankstinio jūsų sutikimo ar kito įstatymuose nustatyto teisinio pagrindo.

Informuojame, kad pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu, taip pat reikalauti ištaisyti ar sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti tolesnį savo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, bei kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytas duomenų subjektų teises.

Svetainėje nerenkama asmenį identifikuojanti informacija; kad svetainė galėtų pateikti informaciją, reikalingi “WordPress” ir PHP sesijos slapukai, apsilankymo metu jokia asmeninė informacija nėra fiksuojama.

Jei turite kitų klausimų, susisiekite su mumis telefonu +370 5 213 3909 arba el. paštu [email protected].

We use cookies. Cookies are necessary for the website to function properly. Functionality and appearance of the website depend on them.